Ringkasan Khotbah Ibadah Ucapan Syukur (HUT)
Tanggal : 21 Mei 2023
Pembicara : Pdt. Daniel Rahardjo
Tema : Bercahaya Bagaikan Bintang-Bintang
Ayat Pokok : Hagai 2:10
Link : https://www.youtube.com/watch?v=iUSqRYWBQrI

(Hagai 2:10) Rumah ini melambangkan gereja, yang kemuliaannya akan melebihi kemuliaan yang semula, bahkan akan diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan dipenuhi oleh damai sejahtera.

(Yes 60;7) Rumah kemuliaan adalah gereja Tuhan, yang akan disemarakkan oleh kambing Kedar dan Nemayot yang adalah keturunan Ismael. (Yes 60:17) Ada kemuliaan secara bertahap yang akan diberikan Allah

(Yes 60:1) Kemuliaan Tuhan akan terbit atas kita, namun kita harus bangkit dan menjadi terang.

(Fil 2:12-15) Baiklah kita menjadi terang seperti bintang yang bercahaya di tengah dunia yang gelap. Untuk menjadi bintang, kita harus taat, dan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Keselamatan adalah anugerah Allah. Setelah memperolehnya, kita harus mengerjakannya. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantah. Tuhan mendengar sungut-sungut kita (Maz 106:25-27).

Untuk menjadi terang, kita juha harus tidak beraib, tidak bercela, di tengah angkatan yang bengkok ini. Di setiap angkatan ada ilah nya masing-masing. Waspadalah agar kita tidak memuja sesuatu / seseorang sehingga menjadi ilah kita.

(Kej 1:14-15,19) Allah menciptakan matahari dan bintang untuk memisahkan siang dengan malam. Kita harus menjadi bintang yang tidak dikuasai oleh keadaan siang atau malam dunia. Kita harus menjadi saksi dan garam dunia yang mengubah kegelapan dunia menjadi terang. Kita harus menjadi tanda / saksi, yaitu tanda yang ajaib (Maz 71:7). Di bawah perlindungan dalam Tuhan, kita akan menjadi tanda yang khas. Sejak dari kandungan, masa kecil, masa muda, sampai masa tua kita ada di bawah lindungan Tuhan (Maz 71:6,17,5,9,18)

(Maz 91:1-2) Orang yang berlindung pada Tuhan akan memiliki pengakuan. Janganlah berlindung di bawah harta / hal duniawi. (Ayat 3) Engkau akan dilindungi, dipagari dari jerat penyakit sampar. Tuhan melindungi kita dari siasat jahat. (Ayat 4) Kepak sayapNya melindungi kita. (Ayat 5) Dalam segala situasi, kita akan aman di dalam Tuhan. (Ayat 6) Kita akan aman dari wabah. (Ayat 7) Kita akan tetap tegak dalam keadaan sulit. (Ayat 8) Tuhan akan membalas perbuatan jahat org lain (Ayat 9-10) Malapetaka tidak akan menimpa. (Ayat 11) Dalam jalan-jalan kita, Tuhan menyertai kita. (Ayat 12) Tuhan mengirimkan malaikat2 menopang kita. (Ayat 16) Tuhan akan memberikan umur panjang, dan berkat keselamatan untuk keturunan

(Yos 14:9-15) Di ulang tahunnya yg ke 85, Kaleb meminta tanah Hebron yang pernah dijanjikan Yosua kepadanya. Dan setelah memperolehnya, ia berjuang dan berperang merebut tahan tersebut dan setelah memperolehnya, tanah Hebron pun berhenti berperang dan menjadi tanah yang damai.

Amin, Tuhan Yesus memberkati.